دستگاه CPM

دستگاه های حرکت پسیو مداوم که معمولا با نام دستگاه های‌CPM‌ خوانده می شوند، جهت حفظ و بازگرداندن دامنه حرکتی مفاصل مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله به توضیح این دستگاه و نحوه عملکرد آن خواهیم پرداخت.‌
حرکت و فشار برای بقای بافت همبند نرمال و ترمیم و بهبودی بافت همبند آسیب دیده ضروری است . حرکت جریان خون را افزایش و درد را کاهش می دهد. حرکات پسیو به منظور حفظ دامنه حرکتی(‌ROM‌) و انعطاف پذیری مفاصل در موارد زیر کاربرد دارد:‌
‌۱) دوره توانبخشی پس از عمل جراحی‌
‌۲) توقف حرکات فعال به دلیل پروسه ترمیم ‌
‌۳) دردناک بودن انجام حرکات فعال ‌
‌۴) آثار بی حرکتی

 

CPM چیست؟
دستگاه های حرکت پسیو مداوم ” ‌‌Continuous Passive Motion Device ‌‌ ” که معمولا با نام دستگاه های‌CPM‌ خوانده می شوند،جهت حفظ و بازگرداندن دامنه حرکتی مفاصل مورد استفاده قرار می گیرند.‌‌ ‌بازگشتن دامنه حرکتی مفاصل پس از جراحی یا تروما به کیفیت توانبخشی بستگی دارد .تاخیر در توانبخشی ممکن است منجر به عملکرد ضعیف مفصل یا بی حرکتی شود.‌توانبخشی مفاصل شامل استفاده از حرکات اکتیو و پسیو به منظور بازگرداندن تحرک مفصل است. حرکات پسیو می تواند توسط یک فیزیو تراپیست توسط CPM‌ ‌ انجام شود.

از طریق تحریک ترمیم بافت های مفصلی ، گردش مایع مفصلی و کاستن از ادم منطقه ای بهبودی را افزایش می دهد‌. همچنین ‌CPM‌ از چسبندگی ،خشکی مفاصل‌،کوتاهی ها و تخریب غضروف های مفصلی جلوگیری می کند. این وسیله بی نقص ترین دستگاه توانبخشی پس از عمل به خصوص برای مفصل زانو وبه ویژه پس از عمل ‌‌ (TK A)Total Knee Arthroplastyو یا ترمیم های لیگامانی در این منطقه بوده است‌.

● موارد استفاده ‌CPM‌ (اندیکاسیون ها)‌
‌CPM پس از عمل جراحی به منظور از بین بردن درد، افزایش گردش خون عمومی اندام، کاهش ادم، بهبودی وضعیت مفاصل غضروف های سینوویال ،تاخیر ایجاد کردن در آتروفی عضله ،کاهش خشکی و جلوگیری از کوتاهی و چسبندگی مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه می تواند پس از عمل جراحی ترمیم لیگامان یا سایر جراحی های داخل مفصلی،ثابت سازی داخلی شکستگی ها به خصوص شکستگی های سطوح مفصلی ، ‌synovectomy، جراحی های مفصل جهت کوتاهی ها ، جراحی اندام ها یا مفاصل در اثر عفونت و تعویض کامل مفصل کاربرد داشته باشد. کاربرد دیگر دستگاه در جراحی های زانو است که موارد زیر را شامل می شود :‌
‌۱) آرتروپلاستی (بازسازی) کامل مفصل زانو‌(‌Total Knee Arthroplasty‌)
‌۲) جراحی ترمیمی لیگامان زانو‌(‌Knee ligament reconstructive surgery‌)
‌۳) جا اندازی باز و ثابت سازی داخلی در شکستگی پلاتو تیبیا ‌
‌۴) جراحی عضله چهارسر ران ‌(‌Quadriceplasty‌)
‌۵) استئوتومی در اطراف زانو، دیستال استخوان فمور و یا پروگزیمال تیبیا‌
‌۶) پیوند غضروف